Fremtidsfuldmagt med grundig vejledning​

Opret en fuldmagt og få varetaget dine interesser senere i livet

Hvis du opretter en fremtidsfuldmagt, bestemmer du selv, hvem der skal varetage dine anliggender, hvis du ikke længere selv er i stand hertil. Ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt bevarer du din egen retlige handleevne, og du kan være medbestemmende på din situation, selvom du har mistet evnen til at handle på egne vegne.

Som advokatfirma kan vi hjælpe med rådgivning og vejledning ved oprettelse af fuldmagter, herunder fremtidsfuldmagter. Vi har kontor lidt uden for Silkeborg, hvorfra vi hjælper privatpersoner og små virksomheder i hele området, herunder Herning og Viborg.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt bliver først virksom, hvis fuldmægtigen – med en udtalelse fra din læge – beder Familieretshuset om at sætte fuldmagten i kraft. Det er altså med en fremtidsfuldmagt ligesom med en forsikring. Den er god at have, men forhåbentlig får du ikke brug for at anvende den.

Hvis du ikke har oprettet en fremtidsfuldmagt, skal der iværksættes et værgemål for dig, hvis du bliver ude af stand til at træffe beslutninger på egne vegne. Ved et værgemål er det Familieretshuset, der træffer afgørelse og reglerne i værgemålsloven finder anvendelse. Værgemålsloven har f.eks. regler om anbringelse og forvaltning af den værgedes formue, værgerne skal aflægge regnskab til Familieretshuset, som også fører tilsyn med værgerne.

Det er også muligt at oprette en vedvarende fuldmagt. En vedvarende fuldmagt, er en fuldmagt, hvori du giver en eller flere fuldmægtige bemyndigelse til at handle på dine vegne i de anliggender, som fuldmagten nævner.

Fordele og ulemper ved fremtidsfuldmagter frem for vedvarende fuldmagter

Fordele:

1.​Fremtidsfuldmagten anerkendes af alle pengeinstitutter

2.​Familieretshuset fører et "hvilende tilsyn" med fuldmægtigen

Ulemper:

1.​Familieretshusets sagsbehandling ved aktivering af fremtidsfuldmagten kan vare flere måneder. Den vedvarende fuldmagt er virksom straks.

1.​Fremtidsfuldmagten udløser notargebyr på 300 kr. og gebyr ved ikraftsættelsen på 1.010 kr. (2022)

Fordele og ulemper ved fremtidsfuldmagter frem for værgemål

Fordele:

1.​Fuldmagtsgiveren bestemmer selv, hvem der skal være fuldmægtig

2.​Fuldmagtsgiveren undgår, at formuen skal anbringes og forvaltes efter reglerne i værgemålsloven

Ulemper

1.​Fuldmægtigen skal ikke indhente godkendelse af usædvanlige dispositioner

2.​Der kan være risiko for, at fuldmægtigen misbruger fuldmagten til egen fordel

Kontakt os for rådgivning om fuldmagter

Ønsker du rådgivning og hjælp til oprettelse af en fremtidsfuldmagt, så hører vi gerne fra dig. Du kan kontakte os ved enten at ringe eller sende os en e-mail med din forespørgsel.

Bliv kontaktet af Jette Torp Henriksen

I besked feltet skal du så præcist som muligt beskrive dit spørgsmål.

du kan forvente svar på din henvendelse indenfor to arbejdsdage


​Jette Torp Henriksen​

jth@advokjellerup.dk

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt