Klientoplysninger

ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen driver advokatvirksomhed fra adressen, Skægkærvej 5, Skægkær, 8600 Silkeborg.

ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen kan kontaktes på telefonnummer
86 88 30 57 og på e-mail adressen info@advokjellerup.dk.

ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksens cvr. nr. er 34 93 24 33. ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Advokaterne hos ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen er alle beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor denne udøves.

ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen har samleklientbankkonti i Handelsbanken i Silkeborg. Medmindre andet aftales eller oplyses, bliver betroede midler indsat i dette pengeinstitut.

Ifølge Lov om garantifond for indskydere og investorer har du som klient sikkerhed for indskud op til 100.000  €. Det betyder at du – hvis banken bliver nødlidende – vil kunne miste indskudsbeløb ud over 100.000 €. 

Hvis du / din virksomhed både har penge på egne konti og på ADVOKATfirmaets klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. 

I forbindelse med bolighandler dækker garantien dog op til 10 mio. €.

Generelt om prisfastsættelse kan vi oplyse, at vederlaget i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier:

  • Sagens værdi eller betydning for klienten,
  • Arbejdets omfang og vanskelighed,
  • Sagens udfald,
  • Anvendt tid, om arbejdet ydes uden for normal arbejdstid, eller om sagen har været en hastesag,
  • Det med sagen forbundne ansvar og
  • Sociale hensyn.

Ved modtagelsen af enhver sag undersøger advokaterne hos ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen, om klienten har mulighed for offentlig eller forsikringsdækket retshjælp.​

​ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting eller almindelige forretningsbetingelser.

Advokaterne hos ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen er medlem afBrancheforeningen Danske Advokater.​​

Advokaterne hos ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksenbærer mærket Trygt Boskifte

Brug for en advokat?

Udfyld felterne, så ringer vi dig op snarest.

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Medlem af​

​Firmainfo

​Advokatfirmaet Jette Torp Henriksen

Skægkærvej 5, Skægkær, 8600 Silkeborg

CVR: 34 93 24 33​

Kontakt​

Telefon: 86 88 30 57

E-mail: info@advokjellerup.dk