Klientoplysninger

ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen driver advokatvirksomhed fra adressen, Skægkærvej 5, Skægkær, 8600 Silkeborg.

ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen kan kontaktes på telefonnummer
86 88 30 57 og på e-mail adressen info@advokjellerup.dk.

ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksens cvr. nr. er 34 93 24 33. ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Advokaterne hos ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen er alle beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor denne udøves.

ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen har samleklientbankkonti i Handelsbanken i Silkeborg. Medmindre andet aftales eller oplyses, bliver betroede midler indsat i dette pengeinstitut.

Ifølge Lov om garantifond for indskydere og investorer har du som klient sikkerhed for indskud op til 100.000  €. Det betyder at du – hvis banken bliver nødlidende – vil kunne miste indskudsbeløb ud over 100.000 €. 

Hvis du / din virksomhed både har penge på egne konti og på ADVOKATfirmaets klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. 

I forbindelse med bolighandler dækker garantien dog op til 10 mio. €.

Generelt om prisfastsættelse kan vi oplyse, at vederlaget i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier:

  • Sagens værdi eller betydning for klienten,
  • Arbejdets omfang og vanskelighed,
  • Sagens udfald,
  • Anvendt tid, om arbejdet ydes uden for normal arbejdstid, eller om sagen har været en hastesag,
  • Det med sagen forbundne ansvar og
  • Sociale hensyn.

​Ved modtagelsen af enhver sag undersøger advokaterne hos ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen, om klienten har mulighed for offentlig eller forsikringsdækket retshjælp.​

​ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting eller almindelige forretningsbetingelser.

Advokaterne hos ADVOKATfirmaet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejeloven § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af tvist om salær opkrævet af ADVOKATfirmaet eller utilfredshed med advokatens adfærd, kan klienter hos ADVOKATfirmaet klage til Advokatnævnet. Advokatnævnet er et uafhængigt klagenævn oprettet under Det Danske Advokatsamfund, jf. retsplejelovens § 144, stk. 1. 


Klagenævnets kontakt oplysninger er:

Advokatnævnets sekretariat

Kronprinsessegade 28

1306 København K

www.advokatsamfundet.dk 

E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Reglerne for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen er medlem afBrancheforeningen Danske Advokater og Danske arveretsadvokater.

Advokaterne hos ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen bærer mærket Trygt Boskifte.

Bliv kontaktet af Jette Torp Henriksen

I besked feltet skal du så præcist som muligt beskrive dit spørgsmål.

du kan forvente svar på din henvendelse indenfor to arbejdsdage


​Jette Torp Henriksen​

jth@advokjellerup.dk

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt