Klientoplysninger

ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen driver advokatvirksomhed fra adressen, Skægkærvej 5, Skægkær, 8600 Silkeborg.

ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen kan kontaktes på telefonnummer
86 88 30 57 og på e-mail adressen info@advokjellerup.dk.

ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksens cvr. nr. er 34 93 24 33. ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Advokaterne hos ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen er alle beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Generelt om prisfastsættelse kan vi oplyse, at vederlaget i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier:

  • Sagens værdi eller betydning for klienten,
  • Arbejdets omfang og vanskelighed,
  • Sagens udfald,
  • Anvendt tid, om arbejdet ydes uden for normal arbejdstid, eller om sagen har været en hastesag,
  • Det med sagen forbundne ansvar og
  • Sociale hensyn.

Ved modtagelsen af enhver sag undersøger advokaterne hos ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen, om klienten har mulighed for offentlig eller forsikringsdækket retshjælp.​

​ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre det aftales med klienten.

ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Advokaterne hos ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

ADVOKATfirmaet Jette Torp Henriksen er medlem afBrancheforeningen Danske Advokater.​​

Brug for en advokat?

Udfyld felterne, så ringer vi dig op snarest.

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Medlem af​

​Firmainfo

​Advokatfirmaet Jette Torp Henriksen

Skægkærvej 5, Skægkær, 8600 Silkeborg

CVR: 34 93 24 33​

Kontakt​

Telefon: 86 88 30 57

E-mail: info@advokjellerup.dk